Looking for the latest data? Try OEC Pro

$2,74 tỷ

xuất khẩu 972 of 4914
1998
2017

1,31

Độ phức tạp của sản phẩm 379 of 4914
1998
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 972 and the 380 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($688 Hàng triệu), Ấn Độ ($359 Hàng triệu), Đức ($309 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($200 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($185 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($470 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($389 Hàng triệu), Trung Quốc ($142 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($122 Hàng triệu) và Ý ($96,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites