Looking for the latest data? Try OEC Pro

$4,27 tỷ

xuất khẩu 654 of 4914
1998
2017

1,37

Độ phức tạp của sản phẩm 323 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 654 and the 324 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($1,77 tỷ), Đức ($530 Hàng triệu), Hungary ($347 Hàng triệu), Trung Quốc ($273 Hàng triệu) và Khác Á ($190 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($1,12 tỷ), Sơn mài Nhật ($310 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($297 Hàng triệu), Canada ($292 Hàng triệu) và Trung Quốc ($259 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites