Looking for the latest data? Try OEC Pro

$939 Hàng triệu

xuất khẩu 1981 of 4914
1998
2017

1,11

Độ phức tạp của sản phẩm 621 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1981 and the 623 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($170 Hàng triệu), Trung Quốc ($96 Hàng triệu), Áo ($78,9 Hàng triệu), Thụy Điển ($61 Hàng triệu) và Canada ($58,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($114 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($100 Hàng triệu), Trung Quốc ($89,8 Hàng triệu), Pháp ($39 Hàng triệu) và Indonesia ($37,4 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites