Looking for the latest data? Try OEC Pro

$572 Hàng triệu

xuất khẩu 2561 of 4914
1998
2017

1,25

Độ phức tạp của sản phẩm 458 of 4914
1998
2017

RUS

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2561 and the 459 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Nga ($221 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($60,6 Hàng triệu), Singapore ($59,2 Hàng triệu), Canada ($55,2 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($46,5 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($105 Hàng triệu), Ấn Độ ($103 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($55,3 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($29,9 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($27,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites