Looking for the latest data? Try OEC Pro

$825 Hàng triệu

xuất khẩu 2151 of 4914
1998
2017

1,41

Độ phức tạp của sản phẩm 293 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2151 and the 292 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($264 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($160 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($99 Hàng triệu), Đức ($88,3 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($85,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($84,7 Hàng triệu), Đức ($78,7 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($61,1 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($54,5 Hàng triệu) và Pháp ($43,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites