Looking for the latest data? Try OEC Pro

$2,64 tỷ

xuất khẩu 998 of 4914
1998
2017

0,954

Độ phức tạp của sản phẩm 842 of 4914
1998
2017

USA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 998 and the 845 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Hoa Kỳ ($515 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($502 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($263 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($189 Hàng triệu) và Hà Lan ($184 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($434 Hàng triệu), Đức ($299 Hàng triệu), Pháp ($178 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($163 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($140 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites