Looking for the latest data? Try OEC Pro

$8,01 tỷ

xuất khẩu 350 of 1232
1998
2017

1,33

Độ phức tạp của sản phẩm 94 of 1232
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 350 and the 94 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($3,32 tỷ), Đức ($917 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($647 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($566 Hàng triệu) và Hà Lan ($435 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,29 tỷ), Đức ($600 Hàng triệu), Hà Lan ($533 Hàng triệu), Pháp ($335 Hàng triệu) và Trung Quốc ($302 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites