Looking for the latest data? Try OEC Pro

$6,79 tỷ

xuất khẩu 387 of 1232
1998
2017

1,82

Độ phức tạp của sản phẩm 26 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 387 and the 26 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($1,31 tỷ), Nam Triều Tiên ($1,27 tỷ), Trung Quốc ($913 Hàng triệu), Hungary ($856 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($664 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($530 Hàng triệu), Ý ($380 Hàng triệu), Đức ($333 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($323 Hàng triệu) và Ấn Độ ($315 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites