Looking for the latest data? Try OEC Pro

$1,52 tỷ

xuất khẩu 1487 of 4914
1998
2017

1,77

Độ phức tạp của sản phẩm 84 of 4914
1998
2017

FRA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1487 and the 84 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Pháp ($567 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($459 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($227 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($221 Hàng triệu) và Đức ($21,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($418 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($241 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($147 Hàng triệu), Trung Quốc ($135 Hàng triệu) và Hà Lan ($112 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites