Looking for the latest data? Try OEC Pro

$618 Hàng triệu

xuất khẩu 2478 of 4914
1998
2017

0,946

Độ phức tạp của sản phẩm 858 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2478 and the 860 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($112 Hàng triệu), Malaysia ($77,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($76,4 Hàng triệu), Pháp ($71,4 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($69,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($64,3 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($59,8 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($55,3 Hàng triệu), Pháp ($46,9 Hàng triệu) và Hà Lan ($41,6 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites