Looking for the latest data? Try OEC Pro

$223 Hàng triệu

xuất khẩu 3541 of 4914
1998
2017

1,24

Độ phức tạp của sản phẩm 469 of 4914
1998
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3541 and the 471 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Trung Quốc ($55 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($32,3 Hàng triệu), Ý ($23,2 Hàng triệu), Hà Lan ($21,4 Hàng triệu) và Đức ($18,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($54 Hàng triệu), Hà Lan ($25,9 Hàng triệu), Đức ($22,3 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($13,3 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($10,1 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites