Looking for the latest data? Try OEC Pro

$437 Hàng triệu

xuất khẩu 2851 of 4914
1998
2017

1,41

Độ phức tạp của sản phẩm 292 of 4914
1998
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

BLX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 2851 and the 293 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($121 Hàng triệu), Khác Á ($88,9 Hàng triệu), Hà Lan ($66,7 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($43,8 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($38,9 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bỉ-Luxembourg ($51,9 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($47,3 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($41,8 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($40,7 Hàng triệu) và Ấn Độ ($36,2 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites