Looking for the latest data? Try OEC Pro

$50,7 Hàng triệu

xuất khẩu 4452 of 4914
1998
2017

1,06

Độ phức tạp của sản phẩm 688 of 4914
1998
2017

CHE

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4452 and the 690 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Thụy Sĩ ($16 Hàng triệu), Trung Quốc ($9,6 Hàng triệu), Ai Cập ($8,61 Hàng triệu), Phần Lan ($4,22 Hàng triệu) và Đức ($4,22 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($6,01 Hàng triệu), Đức ($5,23 Hàng triệu), Thụy Điển ($4,66 Hàng triệu), Việt Nam ($4,5 Hàng triệu) và Ý ($4,28 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites