Looking for the latest data? Try OEC Pro

$189 Hàng triệu

xuất khẩu 3685 of 4914
1998
2017

1,68

Độ phức tạp của sản phẩm 131 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3685 and the 131 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($95,8 Hàng triệu), Trung Quốc ($27,9 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($16,8 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($16 Hàng triệu) và Ấn Độ ($8,24 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($28,3 Hàng triệu), Ấn Độ ($23,7 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($22,6 Hàng triệu), Đức ($17,9 Hàng triệu) và Trung Quốc ($12,3 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites