Looking for the latest data? Try OEC Pro

$6,08 tỷ

xuất khẩu 425 of 1232
1998
2017

1,5

Độ phức tạp của sản phẩm 57 of 1232
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 425 and the 57 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($741 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($734 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($559 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($540 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($530 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($999 Hàng triệu), Đức ($622 Hàng triệu), Ấn Độ ($569 Hàng triệu), Hà Lan ($553 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($543 Hàng triệu).

có chữ số 4 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites