Looking for the latest data? Try OEC Pro

$1,87 tỷ

xuất khẩu 1310 of 4914
1998
2017

2,05

Độ phức tạp của sản phẩm 27 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1310 and the 27 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($366 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($313 Hàng triệu), Hà Lan ($212 Hàng triệu), Khác Á ($191 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($172 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($366 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($167 Hàng triệu), Đức ($160 Hàng triệu), Ý ($149 Hàng triệu) và Hà Lan ($123 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites