Looking for the latest data? Try OEC Pro

$151 Hàng triệu

xuất khẩu 3877 of 4914
1998
2017

1,07

Độ phức tạp của sản phẩm 666 of 4914
1998
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

SGP

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3877 and the 668 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Đức ($31,2 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($30,1 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($16,2 Hàng triệu), Brazil ($13 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($11,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Singapore ($20,2 Hàng triệu), Đức ($18,1 Hàng triệu), Malaysia ($16,3 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($15 Hàng triệu) và Cộng hòa Séc ($8,53 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites