Looking for the latest data? Try OEC Pro

$102 Hàng triệu

xuất khẩu 4114 of 4914
1998
2017

1,45

Độ phức tạp của sản phẩm 262 of 4914
1998
2017

ITA

Nhà xuất khẩu lớn nhất

FRA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4114 and the 261 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Ý ($28,8 Hàng triệu), Đức ($27,4 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($11,5 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($10,2 Hàng triệu) và Trung Quốc ($7,06 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Pháp ($27 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($18,8 Hàng triệu), Mexico ($11,6 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($10,1 Hàng triệu) và Singapore ($8,35 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites