Looking for the latest data? Try OEC Pro

$21,7 Hàng triệu

xuất khẩu 4605 of 4914
1998
2017

1,48

Độ phức tạp của sản phẩm 236 of 4914
1998
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

DEU

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 4605 and the 236 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Sơn mài Nhật ($8,08 Hàng triệu), Trung Quốc ($6,72 Hàng triệu), Đức ($2,14 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($1,56 Hàng triệu) và Pháp ($1,43 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Đức ($4,85 Hàng triệu), Pháp ($3,39 Hàng triệu), Hà Lan ($2,58 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($2,24 Hàng triệu) và Ấn Độ ($854 Hàng ngàn).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites