Looking for the latest data? Try OEC Pro

$251 Hàng triệu

xuất khẩu 3435 of 4914
1998
2017

1,02

Độ phức tạp của sản phẩm 740 of 4914
1998
2017

TUR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MEX

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell ? List your company on Macro Market.

sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 3435 and the 743 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của là Gà tây ($72,5 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($71,2 Hàng triệu), Israel ($28,7 Hàng triệu), Phần Lan ($20,7 Hàng triệu) và Trung Quốc ($16,2 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Mexico ($35,4 Hàng triệu), Hà Lan ($21,3 Hàng triệu), Đức ($18,6 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($18,3 Hàng triệu) và Romania ($9,9 Hàng triệu).

có chữ số 6 là sản phẩm HS96.

Trade

More on from our other sites