Looking for the latest data? Try OEC Pro

Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu

$49,2 tỷ

xuất khẩu 59 of 1232
1995
2017

-0,245

Độ phức tạp của sản phẩm 742 of 1232
1995
2017

KOR

Nhà xuất khẩu lớn nhất

MHL

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu? List your company on Macro Market.

Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 59 and the 742 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu là Nam Triều Tiên ($24,4 tỷ), Đức ($4,26 tỷ), Ý ($2,92 tỷ), Trung Quốc ($1,8 tỷ) và Philippines ($1,7 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Quần đảo Marshall ($6,69 tỷ), Hoa Kỳ ($2,71 tỷ), Đức ($2,59 tỷ), Bahamas ($2,07 tỷ) và Singapore ($1,92 tỷ).

Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu là xuất khẩu lớn nhất của Liberia, Bahamas, Quần đảo Marshall, Antigua và Barbuda, NiueDominica.

Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu là nhập khẩu lớn nhất của Quần đảo Marshall, Bahamas, Liberia, Bermuda, Antigua và BarbudaSaint Kitts và Nevis.

Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu còn được biết là tàu thuyền, tàu du lịch, thuyền tham quan, phà, tàu chở hàng, xà lan, tàu chở dầu.

Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu Trade

More on Vận tải hành khách và hàng hóa Tàu from our other sites