Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Ghi âm? List your company on Macro Market.

Ghi âm sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 612 and the 50 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Ghi âm là Singapore ($577 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($273 Hàng triệu), Hà Lan ($249 Hàng triệu), Trung Quốc ($247 Hàng triệu) và Mexico ($229 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($386 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($317 Hàng triệu), Singapore ($272 Hàng triệu), Mexico ($210 Hàng triệu) và Trung Quốc ($151 Hàng triệu).

Ghi âm còn được biết là băng, đĩa, đĩa CD, đĩa nhựa, hồ sơ.

Ghi âm có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Ghi âm Trade

More on Ghi âm from our other sites