Looking for the latest data? Try OEC Pro

Chân vịt thuyền

$9,3 tỷ

xuất khẩu 320 of 1232
1995
2017

1,74

Độ phức tạp của sản phẩm 30 of 1232
1995
2017

DEU

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Chân vịt thuyền? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Chân vịt thuyền? List your company on Macro Market.

Chân vịt thuyền sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 320 and the 30 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chân vịt thuyền là Đức ($1,8 tỷ), Trung Quốc ($1,05 tỷ), Hoa Kỳ ($869 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($811 Hàng triệu) và Khác Á ($558 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,2 tỷ), Đức ($896 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($754 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($355 Hàng triệu) và Pháp ($308 Hàng triệu).

Chân vịt thuyền có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Chân vịt thuyền Trade

More on Chân vịt thuyền from our other sites