Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Máy rèn? List your company on Macro Market.

Máy rèn sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 327 and the 33 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Máy rèn là Đức ($1,5 tỷ), Ý ($1,16 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,15 tỷ), Trung Quốc ($832 Hàng triệu) và Nam Triều Tiên ($598 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,17 tỷ), Hoa Kỳ ($1,12 tỷ), Mexico ($698 Hàng triệu), Đức ($490 Hàng triệu) và Ấn Độ ($402 Hàng triệu).

Máy rèn còn được biết là rèn, dập, gia công kim loại, uốn, tạo thành, gấp, tâng bốc, cắt, đục lỗ, khía hình chữ V.

Máy rèn có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Máy rèn Trade

More on Máy rèn from our other sites