Looking for the latest data? Try OEC Pro

Bơm không khí

$66,8 tỷ

xuất khẩu 34 of 1232
1995
2017

1,5

Độ phức tạp của sản phẩm 61 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Bơm không khí? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Bơm không khí? List your company on Macro Market.

Bơm không khí sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 34 and the 61 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Bơm không khí là Trung Quốc ($14,6 tỷ), Đức ($8,82 tỷ), Hoa Kỳ ($6 tỷ), Sơn mài Nhật ($4,94 tỷ) và Ý ($4,13 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($9 tỷ), Đức ($4,7 tỷ), Trung Quốc ($4,55 tỷ), Pháp ($2,47 tỷ) và Nam Triều Tiên ($2,44 tỷ).

Bơm không khí còn được biết là chân không, nén.

Bơm không khí có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Bơm không khí Trade

More on Bơm không khí from our other sites