Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Dao? List your company on Macro Market.

Dao sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 630 and the 363 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dao là Trung Quốc ($1,35 tỷ), Đức ($253 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($163 Hàng triệu), Thụy Sĩ ($148 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($69,6 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($685 Hàng triệu), Đức ($223 Hàng triệu), Hà Lan ($103 Hàng triệu), Pháp ($99 Hàng triệu) và Canada ($98,8 Hàng triệu).

Dao có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dao Trade

More on Dao from our other sites