Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Raw Tin? List your company on Macro Market.

Raw Tin sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 472 and the 907 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Raw Tin là Indonesia ($1,85 tỷ), Malaysia ($526 Hàng triệu), Peru ($388 Hàng triệu), Bolivia ($361 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($199 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($782 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($605 Hàng triệu), Singapore ($394 Hàng triệu), Hà Lan ($392 Hàng triệu) và Đức ($379 Hàng triệu).

Raw Tin có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Raw Tin Trade

More on Raw Tin from our other sites