Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Sản phẩm Nickel khác? List your company on Macro Market.

Sản phẩm Nickel khác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 805 and the 250 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Sản phẩm Nickel khác là Hoa Kỳ ($528 Hàng triệu), Pháp ($132 Hàng triệu), Đức ($114 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($90,2 Hàng triệu) và Mexico ($57 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($134 Hàng triệu), Trung Quốc ($119 Hàng triệu), Đức ($103 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($97,2 Hàng triệu) và Sơn mài Nhật ($96,6 Hàng triệu).

Sản phẩm Nickel khác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Sản phẩm Nickel khác Trade

More on Sản phẩm Nickel khác from our other sites