Looking for the latest data? Try OEC Pro

Glass Đoạn tin ngắn

$346 Hàng triệu

xuất khẩu 1068 of 1232
1995
2017

-0,097

Độ phức tạp của sản phẩm 700 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

PRT

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Glass Đoạn tin ngắn? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Glass Đoạn tin ngắn? List your company on Macro Market.

Glass Đoạn tin ngắn sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1068 and the 700 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Glass Đoạn tin ngắn là Trung Quốc ($45,5 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($36,6 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($34,7 Hàng triệu), Đức ($31,2 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($26,1 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Bồ Đào Nha ($42,2 Hàng triệu), Trung Quốc ($35 Hàng triệu), Thái Lan ($30,9 Hàng triệu), Đức ($25,6 Hàng triệu) và Bỉ-Luxembourg ($17,7 Hàng triệu).

Glass Đoạn tin ngắn còn được biết là Thủy tinh vụn, thủy tinh phế liệu.

Glass Đoạn tin ngắn có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Glass Đoạn tin ngắn Trade

More on Glass Đoạn tin ngắn from our other sites