Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Chăn? List your company on Macro Market.

Chăn sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 515 and the 995 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chăn là Trung Quốc ($3,26 tỷ), Ấn Độ ($212 Hàng triệu), Đức ($68,5 Hàng triệu), Pakistan ($62,4 Hàng triệu) và Gà tây ($53,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($1,21 tỷ), Sơn mài Nhật ($217 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($203 Hàng triệu), Đức ($183 Hàng triệu) và Vương quốc Anh ($138 Hàng triệu).

Chăn còn được biết là chăn điện, chăn du lịch.

Chăn có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Chăn Trade

More on Chăn from our other sites