Looking for the latest data? Try OEC Pro

Dệt cao su

$474 Hàng triệu

xuất khẩu 1021 of 1232
1995
2017

0,294

Độ phức tạp của sản phẩm 522 of 1232
1995
2017

CHN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

CHN

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Dệt cao su? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Dệt cao su? List your company on Macro Market.

Dệt cao su sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1021 and the 522 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dệt cao su là Trung Quốc ($134 Hàng triệu), Ý ($61,2 Hàng triệu), Pháp ($32,1 Hàng triệu), Sơn mài Nhật ($26,3 Hàng triệu) và Đức ($22,4 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($32,6 Hàng triệu), Indonesia ($30,7 Hàng triệu), Philippines ($26,2 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($23,2 Hàng triệu) và Mexico ($22,6 Hàng triệu).

Dệt cao su còn được biết là tấm, lá, dải, chưa lưu hoá, sợi, dây, lưu hoá, thanh, chưa đóng cứng, cứng, số lượng lớn, phế liệu.

Dệt cao su có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dệt cao su Trade

More on Dệt cao su from our other sites