Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Lốp cao su? List your company on Macro Market.

Lốp cao su sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 31 and the 578 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Lốp cao su là Trung Quốc ($13,8 tỷ), Đức ($5,51 tỷ), Sơn mài Nhật ($5,33 tỷ), Hoa Kỳ ($4,29 tỷ) và Thái Lan ($4,23 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($13,5 tỷ), Đức ($6,87 tỷ), Pháp ($3,47 tỷ), Mexico ($3 tỷ) và Canada ($2,98 tỷ).

Lốp cao su là xuất khẩu lớn nhất của Quần đảo Pitcairn.

Lốp cao su còn được biết là khí nén, lốp xe.

Lốp cao su có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Lốp cao su Trade

More on Lốp cao su from our other sites