Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Cao su? List your company on Macro Market.

Cao su sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 192 and the 1215 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cao su là Thái Lan ($5,71 tỷ), Indonesia ($5,68 tỷ), Malaysia ($1,27 tỷ), Cote d'Ivoire ($1,1 tỷ) và Việt Nam ($949 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($4,84 tỷ), Hoa Kỳ ($1,87 tỷ), Malaysia ($1,75 tỷ), Sơn mài Nhật ($1,3 tỷ) và Ấn Độ ($748 Hàng triệu).

Cao su còn được biết là latex, nướu, tiền lưu hóa, balata, nhựa két.

Cao su có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Cao su Trade

More on Cao su from our other sites