Looking for the latest data? Try OEC Pro

Chưa phát triển xúc vật liệu nhiếp ảnh

$43,6 Hàng triệu

xuất khẩu 1193 of 1232
1995
2017

0,836

Độ phức tạp của sản phẩm 274 of 1232
1995
2017

JPN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Chưa phát triển xúc vật liệu nhiếp ảnh? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Chưa phát triển xúc vật liệu nhiếp ảnh? List your company on Macro Market.

Chưa phát triển xúc vật liệu nhiếp ảnh sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 1193 and the 274 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Chưa phát triển xúc vật liệu nhiếp ảnh là Sơn mài Nhật ($12,8 Hàng triệu), Tây Ban Nha ($5,18 Hàng triệu), Nam Triều Tiên ($5,16 Hàng triệu), Pháp ($2,44 Hàng triệu) và Trung Quốc ($2,3 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($10 Hàng triệu), Malaysia ($6,11 Hàng triệu), Bồ Đào Nha ($5,67 Hàng triệu), Vương quốc Anh ($2,49 Hàng triệu) và Hà Lan ($1,96 Hàng triệu).

Chưa phát triển xúc vật liệu nhiếp ảnh có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Chưa phát triển xúc vật liệu nhiếp ảnh Trade

More on Chưa phát triển xúc vật liệu nhiếp ảnh from our other sites