Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Quặng sắt? List your company on Macro Market.

Quặng sắt sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 23 and the 1165 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Quặng sắt là Úc ($48,2 tỷ), Brazil ($20,1 tỷ), Nam Phi ($4,02 tỷ), Canada ($3,89 tỷ) và Ukraina ($2,61 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($59 tỷ), Sơn mài Nhật ($7,69 tỷ), Nam Triều Tiên ($4,75 tỷ), Đức ($2,2 tỷ) và Hà Lan ($1,86 tỷ).

Quặng sắt là xuất khẩu lớn nhất của Úc, MauritaniaSierra Leone.

Quặng sắt còn được biết là tập trung, chưa đóng bánh.

Quặng sắt có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Quặng sắt Trade

More on Quặng sắt from our other sites