Looking for the latest data? Try OEC Pro

Dầu cọ

$33,2 tỷ

xuất khẩu 97 of 1232
1995
2017

-2,158

Độ phức tạp của sản phẩm 1201 of 1232
1995
2017

IDN

Nhà xuất khẩu lớn nhất

IND

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Dầu cọ? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Dầu cọ? List your company on Macro Market.

Dầu cọ sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 97 and the 1201 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Dầu cọ là Indonesia ($18,2 tỷ), Malaysia ($9,9 tỷ), Hà Lan ($1,2 tỷ), Papua New Guinea ($476 Hàng triệu) và Guatemala ($414 Hàng triệu). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Ấn Độ ($6,43 tỷ), Trung Quốc ($3,06 tỷ), Pakistan ($2 tỷ), Hà Lan ($1,93 tỷ) và Tây Ban Nha ($1,3 tỷ).

Dầu cọ là nhập khẩu lớn nhất của Djibouti.

Dầu cọ còn được biết là mesocarp, thực phẩm chế biến.

Dầu cọ có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Dầu cọ Trade

More on Dầu cọ from our other sites