Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Cơm? List your company on Macro Market.

Cơm sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 164 and the 1139 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Cơm là Ấn Độ ($7,05 tỷ), Thái Lan ($3 tỷ), Việt Nam ($1,75 tỷ), Hoa Kỳ ($1,65 tỷ) và Pakistan ($1,63 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($1,72 tỷ), Saudi Arabia ($933 Hàng triệu), Iran ($891 Hàng triệu), các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất ($706 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($686 Hàng triệu).

Cơm là nhập khẩu lớn nhất của Haiti, Sierra LeoneGuinea-Bissau.

Cơm còn được biết là ngũ cốc, ngũ cốc.

Cơm có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Cơm Trade

More on Cơm from our other sites