Looking for the latest data? Try OEC Pro

Động vật giáp xác

$25,7 tỷ

xuất khẩu 130 of 1232
1995
2017

-2,056

Độ phức tạp của sản phẩm 1198 of 1232
1995
2017

IND

Nhà xuất khẩu lớn nhất

USA

Nhà nhập khẩu lớn nhất
Looking to buy or sell Động vật giáp xác? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Động vật giáp xác? List your company on Macro Market.

Động vật giáp xác sản phẩm giao dịch nhiều nhất ở 130 and the 1198 most complex product according to the Product Complexity Index (PCI).

Những nhà xuất khẩu hàng đầu của Động vật giáp xác là Ấn Độ ($4,78 tỷ), Ecuador ($3,06 tỷ), Canada ($2,33 tỷ), Việt Nam ($1,73 tỷ) và Indonesia ($1,42 tỷ). Những nhà nhập khẩu hàng đầu là Hoa Kỳ ($6,91 tỷ), Việt Nam ($3,46 tỷ), Sơn mài Nhật ($2,22 tỷ), Trung Quốc ($2,04 tỷ) và Tây Ban Nha ($1,45 tỷ).

Động vật giáp xác là xuất khẩu lớn nhất của Saint Helena.

Động vật giáp xác còn được biết là cua, tôm hùm, tôm, ốc, hến, mực, sò điệp.

Động vật giáp xác có chữ số 4 là sản phẩm HS92.

Động vật giáp xác Trade

More on Động vật giáp xác from our other sites