Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking for commercial partners Sierra Leone? List your company on Macro Market.

Sierra Leone đứng thứ 152 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới. In 2017, Sierra Leone exported $839 Hàng triệu and imported $1,3 tỷ, resulting in a negative trade balance of $457 Hàng triệu. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Sierra Leone là $3,78 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $1,53 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Sierra Leone là Quặng sắt ($209 Hàng triệu), Quặng Titan ($141 Hàng triệu), Diamonds ($104 Hàng triệu), Cocoa Beans ($72,3 Hàng triệu) và Nhôm Ore ($68,5 Hàng triệu), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Cơm ($190 Hàng triệu), Xe ô tô ($41,2 Hàng triệu), Xi măng ($29,2 Hàng triệu), Xe tải giao hàng ($25 Hàng triệu) và Thuốc được đóng gói ($24,9 Hàng triệu).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Sierra Leone là Trung Quốc ($299 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($133 Hàng triệu), Hà Lan ($81,9 Hàng triệu), Romania ($51,1 Hàng triệu) và Hoa Kỳ ($26,2 Hàng triệu). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($253 Hàng triệu), Ấn Độ ($99 Hàng triệu), Hoa Kỳ ($74 Hàng triệu), Bỉ-Luxembourg ($71,5 Hàng triệu) và Hà Lan ($60,6 Hàng triệu).

Sierra Leone giáp với GuineaLiberia.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Sierra Leone

More on Sierra Leone from our other sites