Looking for the latest data? Try OEC Pro

Singapore

1,87

Sự phức tạp về kinh tế 4 of 126
1980
2017

$320 tỷ

xuất khẩu 15 of 221
1980
2017

$293 tỷ

nhập khẩu 16 of 221
1980
2017

$93,9 Hàng ngàn

tổng sản phẩm nội địa theo đầu người 4 of 214
1990
2017
Looking for commercial partners Singapore? List your company on Macro Market.
Looking for commercial partners Singapore? List your company on Macro Market.

Singapore đứng thứ 15 trong lĩnh vực xuất khẩu trên nền kinh tế thế giới and the 4 most complex economy according to the Economic Complexity Index (ECI). In 2017, Singapore exported $320 tỷ and imported $293 tỷ, resulting in a positive trade balance of $27,2 tỷ. Trong năm 2017, tổng sản phẩm nội địa của Singapore là $323 tỷ và tổng sản phẩm nội địa theo đầu người là $93,9 Hàng ngàn

Kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Singapore là Mạch tích hợp ($115 tỷ), Tinh Dầu khí ($43,1 tỷ), Vàng ($10,3 tỷ), Máy tính ($7,37 tỷ) và Thuốc được đóng gói ($6,01 tỷ), theo phiên bản năm 1992 của sự phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà). Nhập khẩu hàng đầu của mình là Mạch tích hợp ($57,8 tỷ), Tinh Dầu khí ($44,7 tỷ), Dầu thô ($19,8 tỷ), Vàng ($12,1 tỷ) và Máy tính ($7,1 tỷ).

Những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Singapore là Hồng Kông ($60,8 tỷ), Trung Quốc ($50,3 tỷ), Malaysia ($28,4 tỷ), Indonesia ($17,9 tỷ) và Hoa Kỳ ($16,6 tỷ). Nguồn gốc nhập khẩu hàng đầu là Trung Quốc ($42,6 tỷ), Malaysia ($35,7 tỷ), Khác Á ($25,4 tỷ), Hoa Kỳ ($24,3 tỷ) và Nam Triều Tiên ($18,2 tỷ).

Singapore là một hòn đảo và giáp với IndonesiaMalaysia bằng đường biển.

Sự Phức Tạp Kinh Tế của Singapore

More on Singapore from our other sites