Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Döngüsel Hidrokarbonlar? List your company on Macro Market.

Döngüsel Hidrokarbonlar üst ihracatçılar Güney Kore ($9,3 Milyar), Japonya ($4,43 Milyar), Amerika Birleşik Devletleri ($4,06 Milyar), Hollanda ($3,9 Milyar) ve Singapur ($2,92 Milyar) bulunmaktadır. Üst ithalatçılar Çin ($15,8 Milyar), Belçika ($3,07 Milyar), Amerika Birleşik Devletleri ($2,44 Milyar), Hollanda ($2,02 Milyar) ve Meksika ($1,81 Milyar) bulunmaktadır.

Döngüsel Hidrokarbonlar aynı zamanda sikloheksan, benzen, toluen, ksilenler, stiren, etilbenzen olarak da bilinir.

Döngüsel Hidrokarbonlar 4 haneli SITC ürünü.

Döngüsel Hidrokarbonlar Trade

More on Döngüsel Hidrokarbonlar from our other sites