Looking for the latest data? Try OEC Pro

Төрөл бүрийн амьд амьтан

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн амьд амьтан? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн амьд амьтан? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн амьд амьтан дээд экспортлогчид Судан ($243 сая), Нидерланд ($145 сая), АНУ-ын ($87.5 сая), Канад ($72.6 сая) болон Франц ($64.9 сая) юм. Шилдэг импортлогч Египет ($241 сая), АНУ-ын ($163 сая), Канад ($64.6 сая), Герман ($61.1 сая) болон Испани ($57.8 сая) байдаг.

Төрөл бүрийн амьд амьтан нь амьтны хүрээлэнгийн амьтад, гэрийн тэжээвэр амьтан, шавьж гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн амьд амьтан нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн амьд амьтан Trade

More on Төрөл бүрийн амьд амьтан from our other sites