Looking for the latest data? Try OEC Pro

Төв Цахилгаан тоног төхөөрөмж

Looking to buy or sell Төв Цахилгаан тоног төхөөрөмж? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төв Цахилгаан тоног төхөөрөмж? List your company on Macro Market.

Төв Цахилгаан тоног төхөөрөмж дээд экспортлогчид Герман ($1.94 тэрбум), Итали ($1.23 тэрбум), Турк ($916 сая), Нидерланд ($631 сая) болон Словак ($630 сая) юм. Шилдэг импортлогч Герман ($1.43 тэрбум), Нэгдсэн Вант Улс ($1.11 тэрбум), АНУ-ын ($974 сая), Франц ($718 сая) болон Итали ($523 сая) байдаг.

Төв Цахилгаан тоног төхөөрөмж нь зуух, цахилгаан бус, дулаан гэж нэрлэдэг.

Төв Цахилгаан тоног төхөөрөмж нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төв Цахилгаан тоног төхөөрөмж Trade

More on Төв Цахилгаан тоног төхөөрөмж from our other sites