Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Нисдэг тэрэг? List your company on Macro Market.

Нисдэг тэрэг дээд экспортлогчид АНУ-ын ($1.12 тэрбум), Итали ($712 сая), Канад ($698 сая), Франц ($511 сая) болон Герман ($482 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($632 сая), Хятад улс ($489 сая), Нэгдсэн Вант Улс ($416 сая), Австрали ($328 сая) болон Канад ($302 сая) байдаг.

Нисдэг тэрэг нь choppers, нисэх онгоц, нисдэг тэрэгний гэж нэрлэдэг.

Нисдэг тэрэг нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Нисдэг тэрэг Trade

More on Нисдэг тэрэг from our other sites