Looking for the latest data? Try OEC Pro

Төрөл бүрийн төмөр замын Locomotives

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн төмөр замын Locomotives? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн төмөр замын Locomotives? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн төмөр замын Locomotives дээд экспортлогчид АНУ-ын ($354 сая), Хятад улс ($307 сая), Мексик ($60.1 сая), Герман ($57.7 сая) болон ОХУ- ($22.4 сая) юм. Шилдэг импортлогч Пакистан ($191 сая), Кени ($137 сая), Аргентин ($105 сая), АНУ-ын ($58 сая) болон Өмнөд Африк ($46.2 сая) байдаг.

Төрөл бүрийн төмөр замын Locomotives нь Тендерийн зар, нүүрсний машин, шатахуун гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн төмөр замын Locomotives нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн төмөр замын Locomotives Trade

More on Төрөл бүрийн төмөр замын Locomotives from our other sites