Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Тракторны хэсэг? List your company on Macro Market.

Тракторны хэсэг дээд экспортлогчид Мексик ($6.59 тэрбум), Нидерланд ($4.99 тэрбум), Герман ($3.98 тэрбум), Бельги ($1.88 тэрбум) болон Швед ($1.84 тэрбум) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($5.88 тэрбум), Канад ($1.93 тэрбум), Герман ($1.58 тэрбум), Франц ($1.55 тэрбум) болон Польш ($1.46 тэрбум) байдаг.

Тракторны хэсэг нь хагас трактор, Ерөнхий өргөтгөл, зам трактор, зүтгүүрийн нэгж гэж нэрлэдэг.

Тракторны хэсэг нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Тракторны хэсэг Trade

More on Тракторны хэсэг from our other sites