Looking for the latest data? Try OEC Pro

Төрөл бүрийн Оффисын төхөөрөмж

Looking to buy or sell Төрөл бүрийн Оффисын төхөөрөмж? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Төрөл бүрийн Оффисын төхөөрөмж? List your company on Macro Market.

Төрөл бүрийн Оффисын төхөөрөмж дээд экспортлогчид Хятад улс ($1.8 тэрбум), Филиппин ($722 сая), Герман ($671 сая), Унгар ($482 сая) болон Сингапур ($396 сая) юм. Шилдэг импортлогч АНУ-ын ($1.07 тэрбум), Мексик ($399 сая), Герман ($366 сая), Сингапур ($357 сая) болон Япон ($222 сая) байдаг.

Төрөл бүрийн Оффисын төхөөрөмж нь hectograph, хавтгай хортой, хувилах, хуулбар, Xerox, фото-хуулбарлах, дулааны хуулбарлах гэж нэрлэдэг.

Төрөл бүрийн Оффисын төхөөрөмж нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Төрөл бүрийн Оффисын төхөөрөмж Trade

More on Төрөл бүрийн Оффисын төхөөрөмж from our other sites