Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Центрифуг? List your company on Macro Market.

Центрифуг дээд экспортлогчид Герман ($703 сая), Хятад улс ($175 сая), АНУ-ын ($165 сая), Итали ($82.6 сая) болон Япон ($77.8 сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($276 сая), АНУ-ын ($256 сая), ОХУ- ($78.2 сая), Герман ($72 сая) болон Итали ($70.6 сая) байдаг.

Центрифуг нь шинжлэх ухаан, лабораторийн тоног төхөөрөмж, эргүүлэх, тунадасжилт, изотоп, биологи, хими гэж нэрлэдэг.

Центрифуг нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Центрифуг Trade

More on Центрифуг from our other sites