Looking for the latest data? Try OEC Pro

Аж үйлдвэрийн Галын хотол ба шатаагч

Looking to buy or sell Аж үйлдвэрийн Галын хотол ба шатаагч? List your company on Macro Market.
Looking to buy or sell Аж үйлдвэрийн Галын хотол ба шатаагч? List your company on Macro Market.

Аж үйлдвэрийн Галын хотол ба шатаагч дээд экспортлогчид Герман ($1.43 тэрбум), Хятад улс ($1.22 тэрбум), Итали ($940 сая), АНУ-ын ($851 сая) болон Япон ($523 сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($1.04 тэрбум), АНУ-ын ($764 сая), Мексик ($488 сая), ОХУ- ($368 сая) болон Герман ($346 сая) байдаг.

Аж үйлдвэрийн Галын хотол ба шатаагч нь Халаалтын тоног төхөөрөмж, лаборатори гэж нэрлэдэг.

Аж үйлдвэрийн Галын хотол ба шатаагч нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Аж үйлдвэрийн Галын хотол ба шатаагч Trade

More on Аж үйлдвэрийн Галын хотол ба шатаагч from our other sites