Looking for the latest data? Try OEC Pro

Looking to buy or sell Галын хотол? List your company on Macro Market.

Галын хотол дээд экспортлогчид Герман ($618 сая), Итали ($483 сая), АНУ-ын ($244 сая), Хятад улс ($147 сая) болон Австри ($70.2 сая) юм. Шилдэг импортлогч Хятад улс ($337 сая), АНУ-ын ($186 сая), Герман ($145 сая), Франц ($111 сая) болон Нэгдсэн Вант Улс ($99 сая) байдаг.

Галын хотол нь төвлөрсөн халаалтын тоног төхөөрөмж, механик галлагч гэж нэрлэдэг.

Галын хотол нь 4 оронтой SITC бүтээгдэхүүн.

Галын хотол Trade

More on Галын хотол from our other sites